راز

secret

خدايا اين دلتنگي هاي مارا هيچ باراني آرام نميكند...

+نوشته شده در جمعه 1 بهمن 1398برچسب:,ساعت16:32توسط کیا | |

+نوشته شده در سه شنبه 16 شهريور 1395برچسب:,ساعت1:38توسط کیا | |

 ﻓﻼﻧﯽ ؟ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ؟ : ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ رﺳﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ . . .
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ . . . ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ . . . ﻋﺎدت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﯿﺮوﻧﺪ . . .
و ﺗﻮ در ﺧﻮد ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ . . . و ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ . . .
راﺳﺘﯽ ﻧﮕﻔﺘﯽ ؟ رﺳﻢ ﺗﻮ ﻫﻢ ﭼﯿﻨﯿﻦ اﺳﺖ ؟
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﻫﺎ ؟

+نوشته شده در دو شنبه 30 شهريور 1394برچسب:,ساعت10:46توسط کیا | |

Mese On Ghadima Begiramet To Aghosh
To Gosham Begi Ke To Yadam Faramosh

+نوشته شده در شنبه 7 شهريور 1394برچسب:,ساعت11:41توسط کیا | |

 تو این چند سالی که وب دارم خیلی وقتا تلاش میکردم چندتا دوست خوب پیدا کنم و کردم الان بعد گذشت 5سال وب داشتن دلم یهو گرفت چون وقتی داشتم کامنتامو میخوندم دیدم چقد دوست خوب داشتم . . . 
ولی همشون آخرین پستشونو گذاشته بودنو خدافظی کرده بودن دلم واسه تک تکشون تنگ شده پرهام،رهام،رها . . .  خیلی دلم براشون تنگ شده  . . .
کاش الان همشون وب داشتنو هر روز بهشون سر میزدمو کلی باهاشون میخندیدم . . . 
اینه دگ رسم زندگی کاریش نمیشه کرد . . . 
اونی ک دیروز بود دگ امرو نیس . . . 
امیدوارم همشون هرجا هستن شاد باشن از ته دل . . .
داغونم کرد این ک همه دوستام رفتنو هیچ خبری ندارم از هیچکدومشون . . . . . . . . . . . . . . . . . 

+نوشته شده در چهار شنبه 4 شهريور 1394برچسب:,ساعت13:8توسط کیا | |

+نوشته شده در یک شنبه 17 اسفند 1393برچسب:,ساعت21:48توسط کیا | |

یک بار خواب دیدن تو به تمام عمر می ارزد پس نگو...نگو که رویای دور از دسترس خوش نیست...قبول ندارم گرچه به ظاهر جسم خسته است ولی دل دریایست...تاب و توانش بیش از اینهاست.دوستت دارم تاوان ان هر چه باشد.

+نوشته شده در سه شنبه 14 بهمن 1393برچسب:,ساعت14:59توسط کیا | |

تورو ميبينم هرروز تورو مثل گذشته
همون ديروزيه من كه امشب حال خوبش
هنوز باور ندارم به پايان ما رسيديم و اتاقم بيتو خالي
اسم من رو لب تو هنوز ننشسته مردش
كجا بود عمر عشق مثل برف زمستون اومد و رفتش
هنوز رخت عروسيم به انتظار كوچه
نشسته تو گنجه
نميدونه خيلي وقته
تنه بيروحو سردم بعد تو رفته و گيجه

+نوشته شده در شنبه 5 بهمن 1392برچسب:,ساعت1:39توسط کیا | |

من به گلبرگ گل رز ننوشتم شعری

که مبادا خاری

ز تماشای کلامم بزند چشم تو را

من به روی تنه ی سروی سبزی ننوشتم

که مبادا زاغی یا که جغدی سر شوم

بنشیند لب بام دل ما

من به دیوار بلند سر ایوان ننوشتم شعری

که مبادا روزی

بخورد تیغ کلنگی و بشکافد دل ما

من فقط در دل خود بنوشتم

که تو را مثل خدا می خواهم


+نوشته شده در سه شنبه 10 دی 1392برچسب:,ساعت22:4توسط کیا | |

خداحافظ براي تو رهايي داشت براي من غم بغض جدايي داشت.....
                                                                  

                                       هه واس كي دارم جوش ميزنم.....

+نوشته شده در سه شنبه 19 آذر 1392برچسب:,ساعت23:2توسط کیا | |